اطلاعات تماس

 

آدرس: کمربندی قرچک، شهرک صنعتی عشق آباد، کارخانجات تولید چسب و پلیمر آنابُن

شماره تماس: ۶۷۱ ۸۵۷۵ ۰۹۳۵

شماره تماس: ۰۲۱۹۱۳۰۷۵۳۵

شماره تماس: ۷۵۳۵ ۰۲۲ ۰۹۱۲

تماس با ما