0 آیتم ها - تومان
0
  • هیچ محصولی در سبد خرید موجود نیست.

مقایسه مشخصات فنی و قیمت تمام شده دیوارچینی با انواع بلوک

مقایسه مشخصات فنی و قیمت تمام شده دیوارچینی با انواع بلوک


مشخصات فنی بلوک هبلکس، سفال، لیکا، آجر فشاری و بلوک سیمانی

شرح

واحد

بلوک هبلکس

بلوک لیکا

بلوک سفالی

بلوک سیمانی آجر فشاری
وزن مخصوص km/m3 500 850 600 1300 1700
مقاومت فشاری N/mm2 3.5 2 3 8 20
ضریب هدایت حرارتی htc 0.12 0.15 1.1 1 1
کاهش شدت صوت db 50 45 28 25 35
مقاومت آتش بادی hr 6 3 2.5 3 3
تلرانس ابعادی % 0.03 0.05 2 0.1 5

مقایسه قیمت مصالح یک دیوار 3*4 اجرا شده با بلوک هبلکس، سفال، بلوک لیکا و بلوک سیمانی

شرح

ضخامت دیوار

بلوک هبلکس

بلوک لیکا

بلوک سفالی

بلوک سیمانی آجر فشاری
قیمت بلوک 10 cm 285,000 378,600 144,000 174,000 417,360
قیمت ملات 10 cm 45,000 77,950 36,000 36,000 72,000
قیمت میلگرد بستر یا بست فلزی 10 cm 72,000 245,000 245,000 245,000 245,000
قیمت کل مصالح برای 12 متر مربع 10 cm 419,000 701,000 425,000 455,000 735,000
قیمت مصالح به ازای هر متر مربع 10 cm 33,500 58,000 35,000 37,000 61,000
شرح

ضخامت دیوار

بلوک هبلکس

بلوک لیکا

بلوک سفالی

بلوک سیمانی آجر فشاری
قیمت بلوک 15 cm 628,000 468,600 180,000 210,000 648,360
قیمت ملات 15 cm 67,000 97,000 54,000 54,000 108,000
قیمت میلگرد بستر یا بست فلزی 15 cm 72,000 245,000 245,000 245,000 245,000
قیمت کل مصالح برای 12 متر مربع 15 cm 567,000 810,000 479,000 509,000 1,003,000
قیمت مصالح به ازای هر متر مربع 15 cm 47,500 67,000 39,000 42,000 83,000

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید